Filter
(found 143 products)
Book cover image
Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 - 66
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781494911683.jpg
12.590000 USD

Boating, Fishing and Hunting in Newfoundland and Labrador, Canada 1965 - 66

by Llewelyn Pritchard
Paperback / softback
Book cover image
Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van 'n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole 'n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor. Die doel van Finansiele Bestuur in Openbare Skole ...
Finansiele bestuur in openbare skole: 'n Praktiese handleiding vir voldoening aan wetgewing
Elke sent tel in die onderwys! Uitgawes moet bestuur en inkomste moet uitgebou word binne die raamwerk van 'n magdom onderwyswette, -regulasies en -beleide. Dus bly die bestuur van finansies in openbare skole 'n reuse-uitdaging vir die meeste betrokkenes by die onderwyssektor. Die doel van Finansiele Bestuur in Openbare Skole is om 'n oorsig te bied van die belangrikste wetgewing oor skoolfinansies, en om die praktiese implikasies daarvan te verduidelik. Die boek behandel die kerngebiede van die raamwerk van finansiele bestuur in openbare skole en dien as 'n praktiese handleiding vir beheerliggaamlede, skoolhoofde en finansiele beamptes by skole, terwyl onderwysamptenare, regspraktisyns, rekenmeesters en ouditeure in 'n raadgewende hoedanigheid dit ewe nuttig sal vind. Met bydraes deur bekende praktisyns op die terrein van skoolbeheer en finansies bied Finansiele Bestuur in Openbare Skole waardevolle praktiese advies oor die bestuur van finansies in openbare skole.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9781485127093.jpg
USD

Finansiele bestuur in openbare skole: 'n Praktiese handleiding vir voldoening aan wetgewing

by Riaan van der Bergh, Derek Swemmer, Juane van der Merwe, Suzaan Mellet, Jean Van Rooyen, Paul B. Colditz
Paperback / softback
Book cover image
Personereg in Suid-Afrika bied 'n ryke bron van vakkundigheid, asook 'n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die personereg. Deur die gemeenregtelike, statutere en grondwetlike komponente van die personereg saam te snoer, dek hierdie werk op deeglike en leersame wyse die allernuutste stof wat noodsaaklik is vir 'n ...
Personereg in Suid-Afrika
Personereg in Suid-Afrika bied 'n ryke bron van vakkundigheid, asook 'n lewendige en toeganklike inleiding tot die beginsels van die personereg. Deur die gemeenregtelike, statutere en grondwetlike komponente van die personereg saam te snoer, dek hierdie werk op deeglike en leersame wyse die allernuutste stof wat noodsaaklik is vir 'n voorgraadse LLB-kursus in die personereg, met inbegrip van sleutelontwikkelinge wat teweeggebring is deur: Die Children's act (Kinderwet) 38 van 2005; Die Child justice act (Wet op kindergeregtigheid) 75 van 2008. Personereg in Suid-Afrika is 'n ryke, pedagogies gegronde leerboek. Die teks is daarop toegespits om die ontwikkeling van noodsaaklike begripsmatige en akademiese vaardighede in die hand te werk, soos kritiese denke, besinning, logika en analise - vaardighede waaroor 'n mens moet beskik ten einde onafhanklik en oordeelkundig met regsbeginsels om te gaan.
https://magrudy-assets.storage.googleapis.com/9780195986396.jpg
USD

Personereg in Suid-Afrika

by Hannaretha Kruger, A. Skelton
Paperback / softback
Page 1 of 5