Filter
(found 92 products)
Book cover image
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela ...
Asizenzele okuphathelene nempilo: Gr 1: Learner's book
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela nokwenzekayo, ukunikeza abafundi imisebenzi engabasiza ukuthola imiphumela yokufunda. Incwadi KaThisha ikhombisa imiphumela yokufunda nokulinganisa ukuhlola komsebenzi ngamunye futhi inikeza usizo ukuthi ungayihlola knajani imisebenzi eNcwadini YoMfundi. Incwadi yomsebenzi igcwele imisebenzi egqugquzelayo engase tshenziswa neNcwadi YoMfundi.
USD
Paperback
Book cover image
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela ...
Asizenzele okuphathelene nempilo: Gr 3: Teacher's guide
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela nokwenzekayo, ukunikeza abafundi imisebenzi engabasiza ukuthola imiphumela yokufunda. Incwadi KaThisha ikhombisa imiphumela yokufunda nokulinganisa ukuhlola komsebenzi ngamunye futhi inikeza usizo ukuthi ungayihlola knajani imisebenzi eNcwadini YoMfundi. Incwadi yomsebenzi igcwele imisebenzi egqugquzelayo engase tshenziswa neNcwadi YoMfundi.
USD
Paperback
Book cover image
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela ...
Asizenzele okuphathelene nempilo: Gr 2: Workbook
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela nokwenzekayo, ukunikeza abafundi imisebenzi engabasiza ukuthola imiphumela yokufunda. Incwadi KaThisha ikhombisa imiphumela yokufunda nokulinganisa ukuhlola komsebenzi ngamunye futhi inikeza usizo ukuthi ungayihlola knajani imisebenzi eNcwadini YoMfundi. Incwadi yomsebenzi igcwele imisebenzi egqugquzelayo engase tshenziswa neNcwadi YoMfundi.
USD
Paperback
Book cover image
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela ...
Asizenzele okuphathelene nempilo: Gr 2: Learner's book
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela nokwenzekayo, ukunikeza abafundi imisebenzi engabasiza ukuthola imiphumela yokufunda. Incwadi KaThisha ikhombisa imiphumela yokufunda nokulinganisa ukuhlola komsebenzi ngamunye futhi inikeza usizo ukuthi ungayihlola knajani imisebenzi eNcwadini YoMfundi. Incwadi yomsebenzi igcwele imisebenzi egqugquzelayo engase tshenziswa neNcwadi YoMfundi.
USD
Paperback
Book cover image
Study & Master Life Skills gives learners the best possible foundation on which to build their skills to function effectively in society. This programme provides: topics that focus on the learners' own experiences in the context of the world around them * graded activities that promote physical, emotional, cognitive, spiritual ...
Study and Master Life Skills Grade 3 Workbook IsiZulu Translation
Study & Master Life Skills gives learners the best possible foundation on which to build their skills to function effectively in society. This programme provides: topics that focus on the learners' own experiences in the context of the world around them * graded activities that promote physical, emotional, cognitive, spiritual and creative development * worksheets which function as written exercises to develop the skills, knowledge, attitudes and values acquired by the learners * guidelines for activities involving physical development and movement that promote health and fitness * additional teacher-guided activities that introduce and consolidate the activities in the Learner's Book and Workbook. Also available in Afrikaans, isiXhosa, Sepedi, Sesotho and Siswati. Strong roots; good shoots!
USD

Study and Master Life Skills Grade 3 Workbook IsiZulu Translation

by Penelope A.H. Hansen, Khanieta Anwar, Dorothea Menezes, Mirna Lawrence, Erato-Nadia Bizos, Fairuz Parker
Paperback / softback
Book cover image
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela ...
Asizenzele okuphathelene nempilo: Gr 2: Teacher's guide
Leli ithuluzi ongalisebenzisa kalula ekufundiseni masekufundeni, yilona olwenza ukuthi kuqaliswe uhlelo lokufunda lwaKakhono Empilo emabange ni aphansi. Lendlala, esuselwe efitatimendeni seKharikhulamu kaZwelonke eBukeziwe ibeka igcizelele ekwenzeni umfuni adwazi ukuzibona ubuyena ngendlela okuyiyona, ethuthukisa ukucabangisisa nokuzenzela futhi ehlonipha amasiko ngokwehlukana nezinkoleke ezahlukene ngokunjalo eNingizimu Afrika. Incwadi yomfundo isebenzisa isimo empilweni yangempela nokwenzekayo, ukunikeza abafundi imisebenzi engabasiza ukuthola imiphumela yokufunda. Incwadi KaThisha ikhombisa imiphumela yokufunda nokulinganisa ukuhlola komsebenzi ngamunye futhi inikeza usizo ukuthi ungayihlola knajani imisebenzi eNcwadini YoMfundi. Incwadi yomsebenzi igcwele imisebenzi egqugquzelayo engase tshenziswa neNcwadi YoMfundi.
USD
Paperback
Page 1 of 4