Xihlovo xa vutivi: Gr 2: Workbook

Paperback
Lowu i nongonoko wo nyanyula wa feyisi ya masungulo, wu na swifaniso swo saseka swo dyondsa ku hlaya na ku tsala. Tinhloko-mhaka, mimpfampfarhuto na swifaniso swi komba ku koka mahlo ka tiko ra Afrika-Dzonga leri ntshwa. Swikombiso na migingiriko kunwe na swifanizo leswi kombaka mahanyelo ya vadyondzi hinkwavo swa kumeka. Ku kumeka na ndlandlamuxo, migingiriko na miengetelelo leyi ntlhonthlaka vutivi swa nkoka.