Willem De Famars Testas. De Schilderskaravaan 1868

Paperback
Dit boek bevat de vertaling van een dagboek, dat de Nederlandse schilder De Famars Testas (1834-1896) heeft bijgehouden tijdens een reis in 1868 door Egypte, Palestina en andere delen van de Orient . De beschrijvingen geven ons een levendig beeld van het gebied. Het sluit aan bij een eerder dagboek van dezelfde schilder van een reis naar Egypte: Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Beide zijn uitstekend bewerkt door de conservator van de Egyptische afdeling van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden, Dr. Raven. De illustraties, reprodukties van schilderijen van De Famars Testas en zijn reisgenoten, versterken het beeld dat door het reisverslag wordt opgeroepen. Ook voor hedendaagse toeristen is de informatie boeiend, omdat een vergelijking gemaakt kan worden met de huidige toestand in de bezochte landen.