Slimkoppe Vaardighede Berekeninge: Slimkoppe Vaardighede: Berekeninge: Graad 4 Gr 4

Paperback
Kies slim vir ? skitterende toekoms! Ontwikkel sleutelvaardighede volgens die Suid-Afrikaanse Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV); Aktiwiteite gesorteer op drie vlakke; Stap-vir-stap instruksies en antwoorde; Soveel pret kinders weet nie eens hulle leer nie. Besoek www.slimkoppe.co.za om meer oor die Slimkoppe-reeks uit te vind.