Rhodd Mam (Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fflint a'r Cyffiniau 2007)

Paperback
Pa sawl math o blant sydd Dau fath, yn ol y Rhodd Mam y mae Luned yn ei ddysgu yn y capel - plant da a phlant drwg. Ond nid bywyd du a gwyn felly mo bywyd Luned, oherwydd beth yw da? A beth yw drwg? Yn y nofel hudolus hon gan Mary Annes Paynes cawn bortread dirdynnol, ond cyforiog o hiwmor du, o deulu sydd ar chwal yn llwyr, ac ymgais un ferch fach i wneud synnwyr o anrhefn ei phlentyndod.