Reading Rembrandt: Beyond the Word-Image Opposition

Paperback
20th century (culture)|20e Eeuw (Cultuur van)|Aesthetics|Estetiek|Art and literature|Kunst en Literatuur|Art History|Kunstgeschiedenis|Criticism and interpretation|Kritiek en Interpretatie|Cultural analysis|Cultuuranalyse|Feminist theory|Feministische theorie|Humanities|Geesteswetenschappen|Interdisciplinary approaches to art (history)|Interdisciplinaire benaderingen van kunst (geschiedenis)|Methodology (interdisciplinary)|Methodologie (interdisciplinaire)|Narrative theory|Narratologie|Psychoanalysis (and art)|Psycho-analyse (en kunst)|Theory of reading|Leestheorie|Rembrandt|Representation|Representatie|Semiotics|Semiotiek|Textual analysis|Tekstanalyse|Visual Culture|Visuele Cultuur|Visual storytelling|Visueel vertellen|Images of women|Vrouwbeelden