Quid Est Veritas? Over Kerkelijk Huwelijksrecht En Waarheid

Paperback
Quid est veritas? Over kerkelijk huwelijkrecht en waarheid is een themanummer over kerkelijk huwelijks- en huwelijksprocesrecht. Het bevat bijdragen van internationaal en nationaal gereputeerde auteurs. De aanpak is interdisciplinair. Kerkrechtelijke bijdragen zijn van prof. dr. K. Ludicke (Munster ' Duitsland), prof. dr. R. Page (Ottawa ' Canada), mgr. dr. J. Hendriks (Haarlem ' Nederland), dr. H. van der Meer s.j. (Roermond ' Nederland), abt J. Wouters o.praem. (Averbode ' Belgie), pater W. Bellemakers c.m. (Utrecht ' Nederland), dr. M. C. Forconi (Hasselt ' Belgie) en prof. dr. R. Torfs (Leuven ' Belgie). Naast het kerkelijk recht krijgen psychiatrie en theologie ook ruimte. Dr. A. Haekens (Tienen ' Belgie) en mgr. G. Versaldi (Alessandria della Paglia ' Italie), respectievelijk psychiater en psycholoog-antropoloog, analyseren de mogelijke bijdrage van hun disciplines bij de zoektocht naar de waarheid over de geldig- of ongeldigheid van het huwelijk in het huwelijksnietigheidsproces. En tot slot is er ook een filosofisch-psychologische bijdrage van Prof. dr. P. Vandermeersch (Leuven ' Belgie) en een theologische reflectie van prof. dr. E. Borgman (Tilburg ' Nederland). Zo wordt de lezer een beeld geboden van het kerkelijke en het kerkrechtelijke denken over het huwelijk en de onontbindbaarheid ervan, over de ontologische waarheid en de juridische waarheid. Een levendige combinatie dus van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte canonistiek.