My tweede werkboek: Gr R: Werkboek

Series: Ace leerprogram
Paperback
Die ACE Graad R Leerprogram is 'n omvattende leerprogram wat die drie leerprogramme van die Grondslagfase, nl. Geletterdheid, Gesyferdheid en Lewensvaardighede, integreer. Die program bestaan uit 'n Onderwysersgids, twee Werkboeke vir die jaar en 'n stel van 9 kleurvolle plakkate. Die goed beplande leeraktiwiteite verseker progressie en vaardigheidsontwikkeling dwarsdeur die jaar en word aangebied in 16 leereenhede oor onderwerpe wat pas by die leefwereld, ouderdom en belangstellings van voorskoolse leerders. Die ACE Graad R Leerprogram is geskik vir klasse met Huistaal-sprekers of Eerste Addisionele Taal-sprekers, of waar verskillende taalsprekers saamgegroepeer is.