Leuvense Colleges Nederlands Recht

Paperback
In het recht is er, gelijk op andere gebieden van de cultuur, tussen Belgie en Nederland een opmerkelijke relatie gegroeid. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook veel verschillen tussen de beide rechtsstelsels. Daardoor voelt men zich in elkaars land nu eens thuis, dan weer als een vreemdeling. Dit boek is geschreven om juristen in Belgie behulpzaam te zijn zich vaker in het Nederlands recht thuis dan vervreemd te voelen. Het is de vrucht van een reeks gastcolleges, die in 1998 werd gegeven aan de Katholieke Universiteit te Leuven.