Lamhainni Glasa

Series: Sraith Sos
Paperback / softback
'Seanlamhainni glasa! Domsa?' Ta an-dioma ar Deirdre. Ach taithnionn siad go mor le Fionnan. Agus - cogar - ta run ag baint leis na lamhainni ceanna! 'Old green gloves! Me?' Deirdre was very disappointed. But Fionnan was delighted. And -- whisper it -- strange things happen with these gloves! Sos 11