Kusinda kwehlela endodeni: Gr 9 - 12

Paperback
Indoda uManyoba isebenza kanzima ikhulisa izingane zayo, ziphinde zibahluphe baze bacabange ukuba baduke nezwe. UManyoba uwina ilotto. Ziyazisola izingane kodwa abazali babela abazukulu imali.Manyoba works very hard to bring up his children only to find out that they do not care for him. He wins a lot of money and shares it amongst his grandchildren.