Indwamba 3: Zulu Poems

Paperback
Indwamba' iqoqo lezinkondlo okuhlanganyele kulo izimbongi esezimkhantshubomvu kulo mkhakha wokubhala izincwadi zesiZulu. U-LBZ Buthelezi noMakhaye babenesandla ngokufaka ezabo izinkondlo ezibongela amaqhawe kaZulu. Imbongi endala uBW Vilakazi yona ibongela amaqhawe futhi ihaya nangezemfundo. Zikhona nezinye izimbongi eziliphosile itshe kulesi sivivane ezifana noJM Sikakana noP Myeni.