In Mekaar Se Skoene: .. Waar Staan Jy?

Paperback
In mekaar se skoene is 'n boek wat op elke Suid-Afrikaner se boekrak behoort te wees. Dit beklemtoon die verskillende soorte interpersoonlike verhoudings, met die klem op hoe hierdie verhoudings deur respek en empatie verbeter kan word. In die Suid-Afrikaanse konteks - veral wat rassekonflik betref - is dit nodig om mense aan te moedig om in mekaar se skoene die lewe vanuit die ander se perspektief te bekyk. In die boek word daar ook gekyk na kommunikasie, rasseverhoudinge, kultuurgrense, verhoudings binne die gesin, vriendskap, die liefdesverhouding, asook verhoudings in die werksplek. Daar is inderdaad iets vir almal in hierdie boek, wat ten doel het om groter verdraagsaamheid teweeg te bring. Die outeur is 'n motiveringsspreker, berader en kampvegter vir die verbetering van rasseverhoudinge in Suid-Afrika. Hierdie boek is gebore uit 'n paar pynlike persoonlike ervarings. Eerder as om die weg van negatiwiteit te volg, het sy gekies om haar pyn in iets positiefs te omskep, waarby ander ook kan baat.