Haar Naam is Maria

Paperback
Ek vertel omdat ek nie anders kan nie. Vir die grootste deel van my lewe het ek by die droe putte vertoef opsoek na die soort water wat my geestelike dors kon les. Tot die ontsteltenis van vriende het ek byna alles bevraagteken en selfs gerebelleer. Ek het mense onder kruisverhoor geneem omdat ek praktiese antwoorde wou he op vrae rondom die oenskynlike sinneloosheid van die lewe. Ek was moeg vir die klank van klinkende metale en luidende simbale. Tot so onlangs as twee jaar gelede het ek tydens 'n huiskerkbyeenkoms gebieg dat ek nie meer Bybel lees nie omdat ek dit uiters vervelig vind. En uiteindelik, as gevolg van 'n persoonlike krisis, is ek uit my gemaksone geruk; tot volle oorgawe begelei. As gevolg van die onbegryplike genade van God het ek 'n smakie gekry van die lewende water; die verkwikking waarna ek so lank gesmag het. My wens is dat hierdie eenvoudige getuienis mense sal inspireer om fyner ingestel te wees op die fluisteringe van die Heilige Gees, dat dit hulle sal oortuig dat 'n intiemer verhouding met God wel moontlik is.