Gesyferdheid in eie hande: Gr 2: Leerderboek

Paperback
Aktiwiteite laat leerders toe om die wiskunde in alledaagse situasies te verken terwyl hulle die nodige syferheidskennis en vaardighede ontwikkel. Gepaste en bekende kontekse is sorgvuldig gekies om die aanleer van wiskunde vir kinders meer betekenisvol te maak en terselfdertyd positiewe houdings tot die vak te bevorder. Die onderwysersgids bied eksplisiete les-vir-les riglyne en sluit praktiese assesseringstrategiee en hulpmiddels met gepaardgaande verduidelikings in.