Die niemand van Langelaan

Book
Ster Stories Graad 3 is soos sy voorgangers in Graad 1 en 2 regte kinderboeke wat volgens spesifieke kriteria vir aanvangsleerders geskryf is. Met Ster Stories word daar van die veronderstelling uitgegaan dat kinders leer lees deur baie te lees. Vir die doel is daar dus 8 heerlike storieboeke met volkleur illustrasies ontwikkel met 4 vernuftige lees- en doenboeke wat die leerders aan 'n wye verskeidenheid niefiksie tekste blootstel. Elke Ster Storie kan gebruik word as integrerende krag om die leerprogram Taal, Geletterdheid en Kommunikasie in fase- en programorganiseerders te beplan, sodat gestelde leeruitkomste behaal word. Hierdie volkleur kinderboeke voldoen aan die vereistes wat aan 'n ge?ntegreerde benadering gestel word en dra by tot die ontluiking en ontwikkeling van basiese geletterdhede met betekenisgewing, funksionaliteit en genot as uitgangspunt.