De Letter Levend Maken: Opstellen Aangeboden Aan Guido De Baere Bij Zijn Zeventigste Verjaardag

Paperback
Guido de Baere werd in 2006 gevierd bij zijn emeritaat als professor bij het Ruusbroecgenootschap. Nu hij de zeventigjarige leeftijd bereikt en zich onverminderd blijft wijden aan de studie van de Middelnederlandse geestelijke letterkunde, wordt hem een hulde-album met bijdragen van collega's aangeboden. Daarnaast bevat de bundel een heruitgave van een zevental van Guido de Baere's belangrijkste artikelen, waarin Ruusbroec de centrale figuur vormt, zoals dat ook in zijn wetenschappelijke loopbaan het geval was.De 24 bijdragen van collega's bestrijken het brede veld van de geestelijke letterkunde in de Lage Landen. In de eerste plaats is er aandacht voor Ruusbroec, zijn leer en zijn teksten, en zijn Europese invloed via verschillende edities en vertalingen. Vervolgens worden aspecten van belangrijke verwante mystici belicht: Hadewijch, Eckhart, Marguerite Porete, Thomas a Kempis, Bernardus van Clairvaux. Andere bijdragen passen bij de brede belangstellingssfeer van Guido de Baere: middeleeuws grammatica-onderwijs, de arbeid van vrouwelijke kloosterkopiisten, een bijzonder Middelnederlands verzamelhandschrift met tekeningen, catechetische teksten en boekrollen. Een drietal bijdragen over jezuieten bedrijvig in letteren en maatschappij, vroeger en nu, vervolledigt deze feestbundel voor de collega en vriend Guido de Baere.