De briefwisseling van Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde: een inventaris / The Correspondence of Philips of Marnix, Lord of Saint Aldegonde: An Inventory

Hardback