Arithmetica Oft Reken-Konst: En Een Kort Onderricht Van't Italiaens Boeckhoude (1643)

Hardback