Veerkragtigheid: Gebou Om Te Hou

Paperback
Het die lewe jou 'n kishou toegedien? Is jy moeg geswoeg of doodverveeld? Omvou die donkerte jou gemoed? Neem dan jou veerkragtigheid terug - die innerlike dinamo wat jou energievlakke en optimisme opwek sodat jy kan strek tot hoer hoogtes! Terugbons is 'n gebrekkige beskrywing van persoonlike veerkragtigheid. Ons moet veel meer as dit doen. Die 'persoonlike herwinningsproses' wat soms meer na 'kruip' as na 'spring' of 'bons' lyk, afhangende van die graad en omvang van die terugslag, moet lei tot vooruitgang, groei en geluk. Die soet en bitter van die lewe loop hand aan hand, en ons het die keuse om beide toestande te bestuur tot voordeel van onsself en ander. Veerkragtigheid is dus meer as 'streshantering' of die vermoe om trauma te oorkom. Dit is 'n stel volhoubare lewenstrategiee wat ontwikkelbaar is. Navorsers in langslewendheid beweer dat sommige van ons tot 130 jaar oud kan word! Met sulke vooruitsigte kan ons nie anders as om ons persoonlike toerusting te heroorweeg, opgradeer en uit te bou nie. Kennis kan uitgediend raak, maar persoonlike veerkragtigheid gaan jou lewenslank baat - hoe lank daardie lewe ookal mag wees. Hoe relevant bly jy? Is jy gebou om te hou? Annie Greeff is 'n professionele spreker, opleier, konsultant en outeur wat internasionaal as kenner op die gebied van veerkragtigheid erken word. Deur haar praatjies, boeke en opleidingsprogramme raak sy die lewens van leiers en spanne in organisasies, onderwysers, kinders en die algemene publiek. In hierdie boek bemoedig sy spesifiek normale mense in alledaagse en soms minder alledaagse omstandighede om te help skep aan 'n beter, positiewe toeko