Ster Stories: Onderwysersboek

Book
Ster Stories Graad 3 is soos sy voorgangers in Graad 1 en 2 regte kinderboeke wat volgens spesifieke kriteria vir aanvangsleerders geskryf is. Met Ster Stories word daar van die veronderstelling uitgegaan dat kinders leer lees deur baie te lees. Vir die doel is daar dus 8 heerlike storieboeke met volkleur illustrasies ontwikkel met 4 vernuftige lees- en doenboeke wat die leerders aan 'n wye verskeidenheid niefiksie tekste blootstel. Elke Ster Storie kan gebruik word as integrerende krag om die leerprogram Taal, Geletterdheid en Kommunikasie in fase- en programorganiseerders te beplan, sodat gestelde leeruitkomste behaal word. Die wenkeboek het nuttige wenke en praktiese voorstelle vir: ge?ntegreerde geletterdheid; uitkomsgebaseerde onderwys in die praktyk funksionele assessering; praktiese strategie? hoe om gedifferensieerde leesmateriaal te gebruik in die verdere inoefening en verfyning van lees- en skryfvaardighede.