Slimkoppe Afrikaans CAPS: Slimkoppe Afrikaans Huistaal: Graad 3 Gr 3

Series: Slimkoppe
Paperback
Kies slim vir ? skitterende toekoms! Suid-Afrikaanse Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring (KABV); Notas en wenke vir ouers; Soveel pret kinders weet nie eens hulle leer nie. Besoek www.slimkoppe.co.za vir meer inligting oor die Slimkoppe-reeks. Waarskuwing: As gevolg van potensiele klein stukkies, nie geskik vir kinders jonger as 36 maande nie.