Rramoshibidu: Gr 4: Reader

Series: Word streams
Paperback
Eno ke kanelo ya basimane ba babedi bao ba neng ba se reetse batsadi fa ba ba bolelela gore ba se nwe metsi a letamo le le gaufi le motes. Ba ne ba diragalelwa ke sengwe. This is a story of two boys who do not listen to their parents when told not to drink water from a nearby dam. Something happens to them.