Liber V. Het Vermogensrecht in Het Wetboek Van Canoniek Recht. De Bonis Temporalibus: Verwerving, Bezit, Beheer En Vervreemding Van Vermogen Binnen De Kerk

Hardback
Deze uitgave biedt een commentaar op het canoniek vermogensrecht van de Codex Iuris Canonici van 1983. Dit vermogensrecht van de katholieke Kerk wil zich voegen naar het civiele rechtsverkeer, en beoogt de kerkelijke bestemming van het vermogen van de Kerk en haar instellingen te waarborgen. Naast het recht van de Codex worden ook particulierrechtelijke regelingen van de Belgische en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie behandeld, alsook de regelingen die met name de bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie gezamenlijk hebben vastgesteld. De behandeling van het Belgisch en van het Nederlands civiel recht beperkt zich tot het geven van korte orientaties. Deze uitgave is bedoeld voor canonisten, juristen en theologen. Dit commentaar maakt deel uit van het Novum Commentarium Lovaniense, dat als meerdelig Nederlandstalig commentaar op de Codex Iuris Canonici verschijnt. A.P.H. (Ton) Mijers (1955) is als universitair hoofddocent verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.