Leuven Horen En Voelen

Paperback
Leuven Horen en Voelen is een speciaal boek dat aanzet om door Leuven te wandelen en enkele belangrijke gebouwen en plekken in de stad op een veelzijdige manier te ervaren. In Leuven Horen en Voelen worden alle zintuigen aangesproken. Hierdoor kan de toeristische ervaring verruimd en verdiept worden. Het boek is bedoeld als gids en achtergrond om Leuven te exploreren en een uitnodiging om het historisch patrimonium en de moderne stad ruimtelijk en tactiel te 'voelen'. De bijhorende CD nodigt uit om de geluiden van de stad met de historische informatie te 'horen' als in een vertelling. Het multi-sensorieel karakter van Leuven Horen en Voelen maakt dat 'zien', 'horen' en 'voelen' ook technisch mogelijk wordt en aldus worden de klassieke grenzen van het boek verlegd, in het bijzonder ook voor mensen met visuele beperkingen. Voor wie Leuven nog niet kent, maar ook voor wie het opnieuw wil leren kennen, biedt dit boek frisse mogelijkheden om met alle zintuigen de stad te ervaren.