Kgubetswana: Gr 4: Reader

Series: Word streams
Paperback
Ena ke pale ya bashemane ba babedi ba neng ba fumana kotlo ka lebaka la ho se mamele batswadi ba bona ha ba ba jwetsa hore ba se nwe metsi a tswang letamong. Ba ile ba fumana kotlo e bohloko. This is a story of two boys who do not listen to their parents when told not to drink water from a nearby dam.