Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: Με σχόλια για τη σωστή χρήση των λέξεων: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κύρÎ

Etymology of all the words of Modern Greek (including place names, personal names etc) as well as etymology of the words which derive from ancient Greek.