Gwneud defnydd effeithiol o wybodaeth asesu: cyfnodau allweddol 1-3 ; canllawiau i lywodraethwyr, prifathrawon, arweinwyr pwnc/penaethiaid adran ac athrawon