Fuaimeanna na Gaeilge

Paperback
Cur sios ar an bhfoghraiocht agus ar an bhfoineolaiocht i gcomhtheacs na Gaeilge, agus coras fuaimeanna na Gaeilge leagtha amach ann, foineim ar fhoineim i gcomhtheacs na bpriomhchanuinti. Is dluthchuid den tionscadal seo e an suiomh www.fuaimeanna.ie ait a bhfuil catalog na bhfuaimeanna agus na dtaifead samplach mar thaca do lucht leite an leabhair.