Franse Literatuur Na 1945. Deel 2: Recente Literatuur

Paperback
Franse literatuur na 1945 is een driedelig, Nederlandstalig overzichtswerk dat de belangrijkste literaire, theoretische en essayistische stromingen in het naoorlogse Franse literaire veld in kaart wil brengen. Elk volume bestaat uit een algemene inleiding gevolgd door een tiental bijdragen van Franse, Nederlandse en Belgische specialisten. De essays zijn op een toegankelijke manier geschreven zonder evenwel aan kwaliteit en precisie in te boeten. Het perspectief van de verschillende bijdragen is zowel monografisch als kritisch: ze geven een overzicht van het werk van de geselecteerde auteurs met de nodige aandacht voor de intertekstuele en contextuele inbedding en ze maken eveneens een tussentijdse balans op. Alle bijdragen worden bovendien gevolgd door een beknopte primaire en secundaire literatuurlijst, zodat de lezer zelf aan de slag kan. Franse literatuur na 1945 is dus duidelijk meer dan een louter encyclopedisch naslagwerk: 'klassieke' namen worden aan eigentijdse evaluatie onderworpen en 'onbekende figuren' worden voor het eerst in het Nederlandse taalgebied geintroduceerd. Een zorgvuldig en internationaal samengestelde ploeg moet borg staan voor de kwaliteit van het geheel. Het tweede volume van dit driedelig werk over de naoorlogse Franse literatuur opent met een algemene inleiding waarin een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste stromingen en figuren. De monografische essays belichten achtereenvolgens Pascal Quignand, Pierre Michon, Renaud Camus, Pierre Bergounioux, Francois Bon, Didier Daeninckx, Regine Detambel, Jean Lahougue, TXT, Jacques Roubaud, Jean Echenoz en Les Jeunes Minuit (met Jean-Philippe Toussaint en Christian Gailly). Het geheel wordt afgesloten met een cumulatief namenregister met verwijzingen naar de volumes 1 en 2 van Franse Literartuur na 1945.