Eolaiocht Bheo - 5th Class Pupil's Book

Series: Eolaiocht Bheo
Paperback
Sraith nua eolaiochta do bhunscoileanna na hEireann scriofa ag oidi le taithi muinteoireachta in ar scoileanna fein. Forbraitear morscileanna eolaiochta: breathnoireacht, tuar, anailisiu agus ple san aireamh. Deantar nascadh agus comhthathu le teamai agus le habhair eile i gCuraclam na Bunscoile.