Engelstalige Literatuur Na 1945. Deel 1: Proza - De Britse Eilanden

Paperback
Engelstalige literatuur na 1945 is een driedelig Nederlandstalig overzichtswerk waarin de belangrijkste auteurs en tendensen uit de naoorlogse Engelstalige literatuur en theorie voorgesteld worden. Dit eerste deel behandelt het proza van de Britse eilanden, dat een vrij grote bekendheid geniet in het Nederlandse taalgebied: Engelse, Schotse en Ierse romans worden - al dan niet in vertaling - in groten getale gekocht en gelezen en hun auteurs zijn graag geziene gasten op boekenbeurzen en literaire evenementen. Achtergrondinformatie die deze lectuur kan verdiepen is voor de Nederlandstalige lezer echter nauwelijks voorhanden. Deze bundel probeert aan dit gemis tegemoet te komen door de geinteresseerde lezer op een kritische manier inzicht te verschaffen in de belangrijkste stromingen en figuren van de naoorlogse Britse en Ierse roman. De essays in deze bundel zijn opgehangen aan een toonaangevend auteur, wiens oeuvre echter steeds in een ruimer literair en cultureel tijdskader gesitueerd wordt. Alle bijdragen zijn geschreven door anglisten uit Belgie en Nederland, en worden afgesloten met een beknopte literatuurlijst, die tevens een aanzet kan zijn om weer verder te lezen.