Een Arts is Vele Andere Mensen Waard: Inleiding Tot De Antieke Geneeskunde

Paperback
Dit boek is een inleiding tot de antieke geneeskunde, waarbij de intieme verwevenheid van deze geneeskunde met de Griekse filosofie belicht wordt. Het is een bundeling van capita selecta uit de geschiedenis van deze interactie, die moet bijdragen tot een goed begrip van het antieke denken en de beschaving in dit tijdsgewricht. Er is bewust gekozen voor taferelen en niet voor systematisch en synthetiserend betoog, dat - middels zijn onvermijdelijke schematiserende rigiditeit - de blik enigszins riskeert te deformeren en te sterk de idee van een gestage en progressieve vooruitgangsgedachte zou evoceren. De geneeskunde en de filosofie uit die periode vormden heel zeker geen gesloten geheel. Voor het 'poikilon', het bonte en gediversifieerde, maar ook voor het rijke karakter van de filosofie en geneeskunde als wetenschappen wil dit geschrift belangstelling wekken en vooral liefde tot de studie hiervan werven. Jan Godderis (1944) is hoogleraar aan de faculteit der geneeskunde aan de KU Leuven. Hij is titularis van het vak psychiatrie en doceert er geschiedenis van de geneeskunde en cultuurgeschiedenis van de seksualiteit.