Ecclesiastes: Faith or Futility?

Paperback / softback