Paperback / softback
Die uitdagender verhaalstrukture en -tegnieke van hierdie titels is vir lesers met 'n gevorderde vaardigheids- en belangstellingsvlak. Die boekies is plaaslik vervaardig, prettig en lesersvriendelik, bevat baie illustrasies asook talle aktiwiteite wat leesvaardighede en -begrippe aanmoedig.